Råd Til Ret

Har du brug for gratis juridisk hjælp ?

Lovgivningen og ret og pligt kan være meget vanskelig at finde rundt i. Hvad har du ret til og hvad har du pligt til?

Nu kan du få gratis hjælp via projektet Råd til ret, som er et tilbud under Cafe Finns Paraply

Hvd kan du få hjælp til?

De frivillige jurister og advokater kan bl.a. give:

  • Råd og vejledning vedr. arveret
  • Råd og vejledning vedr. gældssanering
  • Råd og vejledning vedr. skilsmisse
  • Råd og vejledning vedr. samvær med børn
  • Råd og vejledning vedr. nabostridigheder
  • Råd og vejledning vedr. lejeloven

Læs mere på KFUM Sociale Arbejdes hjemmeside